Maandans

Maandans

It's a marvelous night for a moondance!

Meningen over actuele gebeurtenissen. Of oude teksten "revisited". Startend vanuit een persoonlijke nood om gehoord/gelezen te worden. Een beetje pretentieus, misschien, in de hoop zo een discussie aan te zwengelen. Of toch op zijn minst tot nadenken te stemmen. Leuk tijdverdrijf mag ook, natuurlijk. O ja, de naam "Maandans" is de letterlijke vertaling van "Moondance", een management-boekingkantoor voor jonge Belgische rockbands dat ik eind jaren tachtig had, maar vooral: een heerlijk swingend nummer van een toen nog piepjonge Van Morrison, één van mijn favoriete artiesten. Kom ook eens langs op Twitter: @FrankVanLaeken of op mijn website: www.frankvanlaeken.eu

Het zijn net mensen

SamenlevingGeplaatst door Frank Van Laeken za, september 26, 2015 12:50:17

120.000. Zoveel vluchtelingen wil de Europese Unie over haar 28 lidstaten verdelen. 120.000. Het klinkt eenvoudiger dan 119.999 of 120.001, zo'n rond getal. Maar ik vraag me dan af of een van die hooggeplaatste Europese functionarissen zich er gezichten bij probeert te fantaseren, of geknakte levenslopen, of diepe miserie, of ellendige omstandigheden, of oorlogstrauma's. Of blijft het bij een abstract getal? 120.000 nobele onbekenden. Stempeltje op het papier en het is officieel.

***

We willen ze niet. Ze zijn met te veel. Ze ontwrichten onze culturele waarden. Ze zullen de islamdominantie nog versterken. Ze zijn een groot gevaar voor onze toekomst. Ze horen hier niet thuis. Ze moeten maar bij de buren aankloppen als ze zich niet veilig voelen tussen twee bombardementen in. Ze komen onze sociale zekerheid en onze jobs afpakken en we doen al zo weinig voor de eigen sukkels (zeggen mensen die zich voordien geen milliseconde bekommerden om die eigen sukkels, liefst nog hadden ze die getransporteerd naar pakweg Syrië of Irak, want opgeruimd staat netjes).

Ik schreef hier eerder al over ont-menselijking en ik moet dat nu opnieuw doen. Van een abstract getal hoef je niet wakker te liggen, zelfs niet van het feit dat Hongarije of Slovakije — respectievelijk geleid door een rechtse nationalist en een sociaaldemocraat — weigeren mee te werken, dat er her en der muren en hekkens worden opgetrokken en dat de gestrande vluchtelingen in een soort concentratiekampen worden opgesloten. Aylan, ja, die zagen we op de foto liggen, dat was een dood mensje, daar lieten we een traan voor, tenzij we echt hardvochtig waren. Maar al die anderen: geen gezicht, geen verhaal, geen voeling mee, geen belang bij.

Ze komen ons land overnemen

Flauwekul, natuurlijk, maar een waarschuwing voor islamisering en het binnensmokkelen van IS-strijders doen het goed tegenwoordig. We zijn allemaal Charlie, behalve als het op humane waarden aankomt. Hoe enkele tienduizenden vluchtelingen ons land zullen ontwrichten, moet een heel slimme mens toch maar eens komen uitleggen. Heeft er trouwens al iemand kunnen aantonen dat er IS'ers aan boord van die gammele bootjes zaten? Ik heb een donkerbruin vermoeden dat terroristen andere manieren hebben om zich te verplaatsen. Maar het klinkt goed en het doet ideeën verkopen.

Het is niet onze schuld

Toch wel. Wie uit arme of door oorlog geteisterde Afrikaanse landen naar hier vlucht, is wel degelijk een slachtoffer van ons, het westen. Grosso modo 100 jaar kolonialiseren en 50 jaar dictatoriaal beleid, met onze steun, hebben daarvoor gezorgd. Eerst plunderden de koloniale machthebbers de rijkdom, daarna werden er met onze goedkeuring bewindvoerders aangesteld die voor een zakcentje links en politieke steun rechts onze economische belangen mee hielpen verdedigen. En de vluchtelingen uit het Midden-Oosten zijn nog altijd een gevolg van de nefaste Amerikaanse politiek sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, een politiek die we hier op z'n minst stilzwijgend en vaak zelfs actief hebben ondersteund. Dat is niet mijn of uw persoonlijke schuld, maar we dragen wel als westerlingen mee die verantwoordelijkheid. Amerika heeft Saddam Hoessein ondersteund in de oorlog tussen Iran en Irak, en verleende ook hand-en-spandiensten aan het verzet (Osama Bin Laden!) in Afghanistan tegen de Russische bezetter: de twee Golfoorlogen, 9/11 en de onrust in de regio zijn daar een blijvend gevolg van. Onze (westerse) schuld, zeer zeker.

We moeten ze ginder helpen, hen niet naar hier laten komen

Oké, doe dat dan eindelijk ook. Het budget voor Ontwikkelingssamenwerking werd binnen de groep van OESO-landen in de jaren zestig vastgelegd op 0,7 procent van het BNI (Bruto Nationaal Inkomen). Dat hebben we nog nooit gehaald. In de periode 1970-1989 lag het Belgische gemiddelde op 0,52%. Tussen 1990 en 1999 — jaren van economische voorspoed! — daalde dat tot gemiddeld 0,37%. En de voorbije vijftien jaar lag het op 0,48%. Vorig jaar nog bedroeg de officiële Belgische ontwikkelingshulp 0,45% van het BNI, goed voor 1,8 miljard euro. Dat had dus op z'n minst 2,8 miljard euro moeten zijn! If you're going to talk the talk, you've got to walk the walk!

Onze sociale zekerheid kan dit niet dragen

Dan moeten we die sociale zekerheid beter stutten. Het gaat ook 'maar' om enkele tienduizenden vluchtelingen. Natuurlijk moeten we ons niet de illusie koesteren dat die snel terugkeren als de gevechten in hun eigen land zijn afgelopen. Wie zich hier succesvol vestigt, zal niet gauw heimwee voelen. En in die regio volgt het ene conflict al vele decennia het andere op. Als Assad verdwijnt, zal er wel een andere bloeddorstige leider in de plaats komen, met een zetje van het westen. Dit is dus niet zomaar een crisisje, het is een gegeven dat in de loop van de geschiedenis opdook, opduikt en zal blijven opduiken. Vluchtelingenstromen zijn zo oud als de mensheid.

Het zijn net mensen...

... geldt echter ook in omgekeerde richting. Niet alleen de vluchtelingen moeten in de eerste plaats als mensen op zoek naar hulp worden gezien. Daar heb je eigenlijk geen Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens of Conventie van Genève voor nodig, dat zou je automatisch moeten doen, mensen in nood helpen. Ware er niet dat hardnekkig collectief egoïsme dat in ons land gevoed wordt door rechts en extreem-rechts, kringen waar vele stemloze aanhangers uit het verleden nu een megafoon krijgen aangereikt in de sociale media en op de fora van nieuwssites. Ranzigheid in het kwadraat, waarbij het op de duur niet meer duidelijk is wie wie voedt.

Maar ik merkte dus op dat het ook in omgekeerde richting geldt. Links mag niet dezelfde fout begaan die het een kwarteeuw geleden beging door samen met het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok ook een cordon rond de kiezers van die partij te trekken (zij het dat de muur of het hekken errond niet hoog genoeg was, want er kwamen alleen maar kiezers bij). Hoe onprettig ook: je moet de dialoog durven aan te gaan met de gifspuiters, maar vooral met de bange blanke mannen en vrouwen die zich gedeisd houden, maar die wel met reële vragen zitten, hoezeer die ook vanuit vooroordelen en aangeprate angst ontstaan zijn. Ga met hen praten, geef hen de feiten, zeg hen dat die vluchtelingen geen blanco cheque krijgen van de overheid, leg hen uit waarom we mensen in nood moeten helpen, biedt een visie op de toekomst. Anders krijg je hetzelfde fenomeen als na Zwarte Zondag in 1991: rechts dat steeds maar aangroeit, het centrum dat vooral aan de macht wil blijven en van compromis tot compromis leeft, en links dat zich in de ivoren toren wentelt in het eigen Grote Gelijk en met een verschrikkelijk dedain neerkijkt op de domme massa, die steeds meer stemmen inpikt, waarop vanuit dat Grote Gelijk opnieuw gekakt wordt op de domme massa en de politici waarop ze stemt.

***
Het zijn net mensen, echt waar. Dan maakt het niet meer uit of het er 120.000 of 74.288 of 137.723 zijn. Het zijn wezens zoals u en ik. Een speling van het lot heeft hen laten geboren worden in Syrië, terwijl u hier in behoorlijk comfortabele omstandigheden mocht opgroeien. Het had net zo goed andersom kunnen zijn. Had u dan als samengedreven wild in een Kroatisch kamp willen verblijven?  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post673