Maandans

Maandans

It's a marvelous night for a moondance!

Meningen over actuele gebeurtenissen. Of oude teksten "revisited". Startend vanuit een persoonlijke nood om gehoord/gelezen te worden. Een beetje pretentieus, misschien, in de hoop zo een discussie aan te zwengelen. Of toch op zijn minst tot nadenken te stemmen. Leuk tijdverdrijf mag ook, natuurlijk. O ja, de naam "Maandans" is de letterlijke vertaling van "Moondance", een management-boekingkantoor voor jonge Belgische rockbands dat ik eind jaren tachtig had, maar vooral: een heerlijk swingend nummer van een toen nog piepjonge Van Morrison, één van mijn favoriete artiesten. Kom ook eens langs op Twitter: @FrankVanLaeken of op mijn website: www.frankvanlaeken.eu

Recht en rechtvaardigheid

SamenlevingGeplaatst door Frank Van Laeken wo, september 10, 2014 12:06:49

Eén van de grootste vergissingen die de mensheid in het beschermde natuurgebied België kan maken en ook geregeld maakt, is het door elkaar haspelen van de begrippen 'recht' en 'rechtvaardigheid'. We vinden het maar rechtvaardig en normaal dat schorremorrie achter tralies belandt en zien recht daarbij als een soort glijmiddel. Fout!

In een rechtsstaat zoals de onze betekent recht niet alleen dat we de gerechtelijke instanties de bevoegdheid geven om 'recht te spreken' over misdaden en misdrijven, maar ook dat de allergrootste crimineel, al heet hij Marc Dutroux of Freddy Horion, 'recht heeft' op een deskundige verdediging. Advocaten van zulke criminelen worden al heel snel afgeschilderd als 'advocaat van de duivel': dat bekt goed en het levert intrigerende koppen op boven ontelbare krantenartikels. Bovendien versterkt het ons gevoel van rechtvaardigheid: er is wit en er is zwart, er zijn de goeden en de slechten (en hooguit wat sukkels die heen en weer waggelen tussen de twee), zo delen we de wereld graag in. Lekker overzichtelijk en het bespaart ons verder nadenken over goed en kwaad.

Het proces-Aquino (of beter: het mediagenieke juridische festijn dat ooit zou moeten uitmonden in een proces tegen een vermoedelijke drugsbende die bestaat uit een aantal familieleden) is een mooi voorbeeld van de verkleuring van wat velen onder ons onder 'recht' verstaan. Het is de taak van de advocaten van de schurken (want dat hebben we al voor onszelf uitgemaakt, het zijn schurken!) om hen zo adequaat mogelijk te verdedigen, met alle mogelijke rechtsmiddelen, een beroep doend op hun spreekvaardigheid, hun deductievermogen en hun grondige kennis van het rechtssysteem.

Ik heb er dus geen moeite mee dat de dure advocaten van de Aquino's het proces laten stilleggen omwille van procedurefouten, ook al lijken de feiten duidelijk en zijn die Aquino's wellicht geen lieverdjes. Zelfs zij verdienen een eerlijk en grondig proces. Dat zijn we aan onze rechtsstaat verplicht.

Ik heb er ook geen moeite mee dat mijn rechtvaardigheidsgevoel (schurken moeten gestraft worden!) op de proef wordt gesteld, omdat die dure advocaten alle middelen aanwenden om het schemaatje van de openbare aanklager in de war te sturen. Dat is hun verdomde taak, daarvoor worden ze betaald. Als ze dat niet doen, overtreden ze hun eigen erecode.

Ik heb er evenmin moeite mee dat procedures die onvoldoende werden gerespecteerd in vraag worden gesteld, bekritiseerd of zelfs nietig verklaard. Ook de autoriteiten, wat zeg ik: vooral de autoriteiten, moeten zich aan de wet houden. Als we de bemoeizucht van de NSA (terecht) hekelen, dan moeten we consequent zijn en een te ruime interpretatie door de gerechtelijke politie en onderzoeksteams van wat legaal mogelijk is aan banden leggen.

Ik heb er zelfs geen moeite mee dat procedurefouten een proces helemaal in de war sturen, al zal mijn rechtvaardigheidsgevoel inwendig stevig vloeken mocht dit betekenen dat gewetenloze misdadigers, al was het maar tijdelijk, op vrije voeten belanden. De wet is de wet voor iederéén. Als de hoeders van die wet in de fout zijn gegaan, moet dat kunnen gesanctioneerd worden. Ik was destijds één van de weinigen in mijn vrienden- en kennissenkring die het spaghettiarrest tegen onderzoeksrechter Connerotte een logische beslissing vond.

Ik heb er niet de minste moeite mee dat er geen rekening wordt gehouden met de publieke opinie. Als we dat zouden doen, dan zouden er nog openbare lynchpartijen zijn, heksenverbrandingen en handafhakkingen. De publieke opinie is een amalgaam van allemaal kleine, meestal ondoordachte meninkjes van slecht geïnformeerde luitjes die toch per se hun zegje willen doen, al dan niet gesterkt door enig gerstenat. Vergeet de publieke opinie. Laat die hooguit om de vijf jaar even aan het woord in het stemhokje, al was het maar om het gelijk van Churchill te bewijzen dat dit de minst slechte methode is om het volk aan het woord te laten, maar laat ze voor de rest links liggen. Of rechts, want daar zit momenteel een pak meer volk verzameld.

Ik heb er wel moeite mee dat procedurefouten ad absurdum worden ingeroepen, zoals gisteren nog in een zaak van een dronkaard die een ongeval met gewonden had veroorzaakt en die zelf had bekend dat ie veel te diep in het glas had gekeken. Het toestel waarmee zijn dronkenschap werd gemeten bleek al een tijdje de houdbaarheidsdatum gepasseerd en dus werd de man vrijgesproken, ondanks die bekentenis. Dat vind ik dan weer zeer onlogisch, omdat in mijn ogen een bekentenis even zwaar weegt als een bewijsstuk.

Ik heb heel veel moeite - excuus, hier passen vette hoofdletters - IK HEB HEEL VEEL MOEITE MET DE ARROGANTIE VAN ZO'N SVEN MARY, DIE EEN EVENTUELE VRIJSPRAAK VAN MISDADIGERS 'COLLATERAL DAMAGE' NOEMT, DIE HET PROCES-AQUINO OP TV OMSCHRIJFT ALS 'HET PROCES VAN DE MAGISTRATUUR' EN DIE DAT MET Z'N ARROGANTE KALE KOP NOG NORMAAL SCHIJNT TE VINDEN OOK!

Sorry, dat moest er even uit. Misdadigers hebben het recht op de allerbeste advocaten, maar die allerbeste advocaten (gesteld dat Mary tot dat exclusieve kringetje behoort) moeten zich wel blijven gedragen. Ze mogen de feiten niet omdraaien en ze mogen al zeker niet spuwen op recht en rechtvaardigheid. In deze paste dus enige terughoudendheid; dat ze hun slag hebben thuisgehaald zou voor Mary, Vermassen & co voldoende moeten zijn. Ze hebben heel veel kritiek op de mediatisering van belangrijke processen en ze hebben ongetwijfeld een punt, maar dan moeten ze wel zelf niet constant de media opzoeken.

Zo!  • Reacties(1)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post490