Maandans

Maandans

It's a marvelous night for a moondance!

Meningen over actuele gebeurtenissen. Of oude teksten "revisited". Startend vanuit een persoonlijke nood om gehoord/gelezen te worden. Een beetje pretentieus, misschien, in de hoop zo een discussie aan te zwengelen. Of toch op zijn minst tot nadenken te stemmen. Leuk tijdverdrijf mag ook, natuurlijk. O ja, de naam "Maandans" is de letterlijke vertaling van "Moondance", een management-boekingkantoor voor jonge Belgische rockbands dat ik eind jaren tachtig had, maar vooral: een heerlijk swingend nummer van een toen nog piepjonge Van Morrison, één van mijn favoriete artiesten. Kom ook eens langs op Twitter: @FrankVanLaeken of op mijn website: www.frankvanlaeken.eu

Schepen van Overbodige Zaken

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken di, december 04, 2012 13:05:04

In de nasleep van de eclatante verkiezingsoverwinning van de N-VA wil die partij nu op een aantal strategische plekken het accent nog meer op de Vlaamse zaak leggen door een schepen voor Vlaamse Zaken te installeren. In het Brasschaat van Jan Jambon en het Aalst van Karim Van Overmeire gebeurde dat al - weinig commotie in Brasschaat, veel gebakkelei in Aalst (maar dat had bijna uitsluitend met de partijpolitieke afkomst van Van Overmeire te maken) -, in Temse was er sprake van, maar werd uiteindelijk beslist om het niet te doen. In andere door de N-VA gedomineerde steden en gemeenten heeft men het meer omfloerst aangepakt.

Het is nu wachten op het afronden van de coalitiebesprekingen in Antwerpen, om te zien of ook daar, in die "grote" symboolstad, zo'n schepen wordt benoemd die zich specifiek mag bezig houden met de Vlaamse zaak.

N-VA heeft van de schepen van Vlaamse Zaken een strijdpunt gemaakt. Officieel heet het dat die schepen meer aandacht moet vestigen op de Vlaamse feestdag (11 juli), op de inburgering van niet-Vlamingen en op het instandhouden/verdedigen van het Nederlands tegen de toenemende verfransing. Officieus gaat het om niet meer of niet minder dan een machtsstrijd in de aanloop naar het onafhankelijkheidsproces. N-VA pist het terrein af en roept: dit is hier van ons.

Een schepen van Vlaamse Zaken is een schepen van Overbodige Zaken. "Vlaamse zaken" (en dus: Vlaanderen) heeft niets met gemeentepolitiek te maken. Een schepen van Vlaamse Zaken is het equivalent van een Vlaams minister van Federale Zaken en een federaal minister van Europese Zaken. Flauwekul, dus, want daar bestaan al postjes voor. "Vlaamse zaken" worden in de gemeenten al jaren behartigd door de schepenen van Cultuur, Burgerlijke Stand en Bevolking, om nog maar te zwijgen van de burgemeesters. Op Vlaams niveau zijn er de minister-president en de minister van Binnenlands Bestuur (Geert Bourgeois, N-VA!) die in voortdurend contact staan met het federale niveau. De regering-Di Rupo heeft de premier en de minister van Buitenlandse Zaken (Didier Reynders) die zich inlaten met de Europese Unie. En zo hoort het ook.

Een gemeentelijke vertegenwoordiger die zich op lokaal vlak "Vlaamse zaken" toe-eigent, gaat per definitie zijn boekje te buiten, omdat het zijn bevoegdheid nooit kán zijn. In Temse heeft de CD&V dat, na enig nadenken en aarzelen, door en worden de zogeheten "Vlaamse zaken" nu behandeld door de respectieve schepenen van Cultuur en Inburgering. In Brasschaat heeft N-VA-kopstuk Jan Jambon wel zijn zin doorgedrukt.

Het geval-Aalst is nog het pijnlijkst. Een ex-Belanger, mede-initiatiefnemer en -tekstschrijver van het 70-puntenprogramma, mag daar nu Vlaanderen verdedigen tegen de verbrusseling, verfransing, ver-weet-ik-veel-waarover-het-nog-allemaal-gaat-ing. Wie geregeld door Aalsterse straten loopt, op café gaat en winkelt weet dat het allemaal nogal meevalt met die verfransing. De enige taal die het Nederlands er acuut in de verdrukking brengt, is het Oilsjters.

Karim Van Overmeire mag nu, namens N-VA, realiseren wat hij bij Vlaams Blok/Belang nooit heeft mogen doen, omdat er om sanitaire redenen rond die partij nu eenmaal een cordon was gebouwd. Het is de (Vlaamse) wereld op zijn kop: nu Vlaams Belang voor het eerst in jaren fors verliest bij verkiezingen, wordt haar programma gedeeltelijk uitgevoerd door een partij die wel salonfähig is. (Misschien komt het wel omdat in de tweede zin van de N-VA-statuten staat dat de 'Nieuw-Vlaamse Alliantie het algemeen Vlaams belang' verdedigt? Sorry, flauw, natuurlijk is N-VA geen extreem-rechtse, fascistoïde partij en is het bijzonder contraproductief om haar in het verdomhoekje te proberen duwen. Ik zal het nooit meer doen!)

'Mogen we hier dan niet een beetje fier zijn op onze eigenheid?' vraagt Ivo Wynants, toekomstig burgemeester van Wijnegem, zich af op de website van N-VA Aalst (en hij bewijst meteen dat de verfransing wel zeer ver is doorgedrongen, want "fier" moet in keurig Nederlands uiteraard "trots" zijn.) Natuurlijk mag je trots zijn op Vlaanderen, meneer Wynants, maar daarvoor hoeft dit verkrampte circus toch nog niet? Als je "Vlaamse zaken" beschouwt als normaal voor Vlaanderens steden en gemeenten, dan moet je dat niet abnormaal maken door er een aparte functie voor te creëren. Want dat is eigenlijk wat de N-VA doet: de vlucht vooruit nemen, Vlaanderen hardnekkig verdedigen door voor de aanval kiezen. En meer belang hechten aan een symbolengevecht dan aan de reële noden van de Vlaamse burgers.

Krijgt Antwerpen straks ook een Schepen van Vlaamse Zaken, Inburgering en Volkscultuur? Wordt in de grootste stad van Vlaanderen vendelzwaaien opnieuw uitgeroepen tot officiële volkssport? Komt kneuterigheid straks in de plaats van verzuring? Binnenkort in een theater vlakbij. Komt dat zien, komt dat zien.

  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post33