Maandans

Maandans

It's a marvelous night for a moondance!

Meningen over actuele gebeurtenissen. Of oude teksten "revisited". Startend vanuit een persoonlijke nood om gehoord/gelezen te worden. Een beetje pretentieus, misschien, in de hoop zo een discussie aan te zwengelen. Of toch op zijn minst tot nadenken te stemmen. Leuk tijdverdrijf mag ook, natuurlijk. O ja, de naam "Maandans" is de letterlijke vertaling van "Moondance", een management-boekingkantoor voor jonge Belgische rockbands dat ik eind jaren tachtig had, maar vooral: een heerlijk swingend nummer van een toen nog piepjonge Van Morrison, één van mijn favoriete artiesten. Kom ook eens langs op Twitter: @FrankVanLaeken of op mijn website: www.frankvanlaeken.eu

Frank

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken za, maart 02, 2019 12:53:55

De politiek kan meer Franken gebruiken. Zeg dat ik het gezegd heb. Neen, ik zit hier niet te hengelen naar een verkiesbare plaats, noch aas ik op een strijdplaats, laat staan een plekje ergens onderaan een kieslijst, bij wijze van mentale steun aan een partijprogramma of would-bebestuurders. Ik ken mijn plaats, die is aan de zijlijn. Ik zou trouwens niet weten in welke hedendaagse partij ik thuishoor.

De Frank waar ik het over heb torst de familienaam Vandenbroucke en heeft nooit professioneel op een koersfiets gezeten. Hij leeft dus nog, al is hij voor een stukje vergeten (terwijl die andere VDB niet meer leeft en toch nooit vergeten zal worden). Geeft les in Amsterdam, ver weg van het Belgisch gekrakeel. Ik ga ervan uit dat hij zich wel prettig voelt in die academische omgeving. Professor voor het leven. Vandenbroucke is altijd een academicus gebleven, ook in de zesentwintig jaar dat hij met twee voeten in de politiek stond: als volksvertegenwoordiger, fractieleider, partijvoorzitter, federaal minister, Vlaams minister en senator.

Dat professorale stoorde vriend en vijand. Die Frank wist alles beter, en dat bedoel ik letterlijk. Hij wist écht alles beter. Dat moet hem vaak geïrriteerd hebben, in een omgeving die altijd opnieuw op de korte termijn gericht is, terwijl hij de man was van de langetermijnvisie. Dat botste voortdurend, binnen en buiten de sp.a. In de korte periode dat Steve Stevaert God was, werd hij opgevoerd als een van de Teletubbies, een rol die hem duidelijk niet lag. Jong en hip heeft deze Frank Vandenbroucke nooit willen zijn, zelfs niet toen hij op zijn drieëndertigste voorzitter werd van een partij in crisis. Als het over Vandenbroucke gaat, roepen kortzichtige mensen altijd: ha, die geldverbrander! Alsof een paniekerige (en inderdaad compleet foute) reactie in volle Agusta-schandaal iemand voor het leven tekent.

Toen ik hem vierentwintig jaar geleden interviewde voor mijn boek Hoogvliegers in de Wetstraat, zei hij het volgende over zijn vermeend gebrek aan charisma: 'Een imago moet gebaseerd zijn op een realiteit. De echt sterke imago's worden niet gefabriceerd door publiciteitsbureaus. Denk maar aan Dehaene. Of Tobback.'

***

Gisteravond zat Frank Vandenbroucke in De Afspraak op vrijdag bij Ivan Devadder, samen met Isabel Albers en Zuhal Demir. Het ging over het loonoverleg. De voormalige staatssecretaris bleef minutenlang doordrammen. De blik van Vandenbroucke sprak boekdelen. Hij, de slimme professor, vond het oeverloos gezwets. Het was wachten tot hij het woord kreeg. En dan zei hij iets dodelijks: mevrouw Demir en haar partij kunnen hoofdzaken niet onderscheiden van bijzaken, waardoor geen enkele grote socio-economische hervorming gelukt is. Onkunde, noemde hij het. Bám! Demir was nog een centimeter of twintig groot. Gekleineerd door een kille, maar rake opmerking.

Natuurlijk blijft professor Vandenbroucke een sociaaldemocraat, maar in de uitzending zat hij er toch vooral als afstandelijke, verstandige waarnemer. In veertig minuten zei hij op een waardige en rustige manier zeer pertinente zaken waar de voltallige oppositie een puntje aan zou kunnen zuigen. Je hoeft niet heel hard te roepen, als je het niet eens bent met iets. Reageer met feiten en rake observaties. Kalm blijven, de juiste woorden gebruiken, heel concreet blijven: dat is zoveel zinvoller dan decibels produceren.

***

Ik mis figuren die het enge partijcarcan overstijgen. Jean-Luc Dehaene, Hugo Schiltz en Karel Van Miert kunnen helaas niet meer terugkeren. Karel De Gucht, Jos Geysels en Frank Vandenbroucke zijn veel te snel teruggetreden of moesten opstappen om plaats te ruimen voor mindere goden. Voeg daar gerust Miet Smet en Annemie Neyts-Uyttebroeck aan toe.

Dat iemand als Vandenbroucke bij de sp.a naar de uitgang is begeleid door dames en heren die intellectueel, ethisch en ideologisch nog niet tot aan zijn knoesels reiken, is hemeltergend. Partijen vreten hun eigen kinderen op, de ergste opportunisten en de luidruchtigste tafelspringers halen meestal hun gelijk. Dat is zonder meer dramatisch.

Dat Bart De Wever al tien jaar alle aandacht naar zich toezuigt, is ongetwijfeld zijn eigen verdienste, maar het heeft net zo goed te maken met het gebrek aan waardige tegenstanders. Terwijl De Wever bleef zitten, zag hij bekwame opponenten verdwijnen en minder bekwame nieuwkomers opduiken. Vernieuwing is niet altijd verbetering, soms is het vroeger gewoon beter.

'Ik vind loyauteit een belangrijk gegeven, een deugd,' zei Vandenbroucke in het begin van De Afspraak op vrijdag. Wie zich niet meer thuis voelt in zijn of haar partij zou volgens hem ofwel moeten stoppen, ofwel een pauze inlassen. Overlopen vindt hij ongepast, het deugt niet.

Deugdelijkheid.

Een woord dat je haast nooit meer hoort in de politiek.

Kom terug, Frank Vandenbroucke, er valt niets te vergeven.  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post868

99 dagen

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken za, februari 16, 2019 12:43:56

Ik ben het al beu. En ik weet het niet meer. Over negenennegentig dagen beleven we met z'n allen het Feest van de Democratie en ik weet niet eens wat ik zal aantrekken voor de gelegenheid. Een nieuw kostuum, of iets dat nog in de kast hangt (en waar ik me na zoveel jaar nog kan in wurmen, ook dat is een uitdaging). Betoon ik respect voor de Moeder aller Verkiezingen, of denk ik: daar heb je ze weer, die moeder? Ze is hier al eens een paar keer geweest en toen is er ook niet zoveel veranderd. Ik schrijf haar naam niet eens meer met een hoofdletter, kan je nagaan.

Ik weet al wie mijn stem níet verdient, maar wie verdient ze wel?

Neen, ik kijk er echt niet naar uit.

Negenennegentig dagen van hoogdravende verklaringen, kandidaten die zichzelf tegenspreken — de ene komt er vlotjes mee weg, de andere wordt erom uitgelachen —, geruzie, geroep, gejeremieer, beloftes dat the sky niet eens the limit is, terwijl ieder zinnig denkend mens weet: hier klopt iets niet. Maar ja, hoeveel 'zinnig denkende mensen' zijn er? Zelfs als je dat opsplitst in 'zinnig', 'denkend' en 'mens' valt het steeds meer tegen. Denken de mensen nog wel na? En als ze nádenken, is dat dan niet te laat?

Negenennegentig dagen van lachende smoelen op ongeïnspireerde affiches met een zelfbedachte of opgelegde slogan die altijd weer neerkomt op 'Stem op mij!' Zelden zal er eentje tussen zitten die realisme predikt. Kreten als 'De tocht is moeilijk, de gids ervaren' lees je tegenwoordig niet meer. Veel te pessimistisch. Vandaag moet het allemaal blits en positief en beloftevol zijn. Vooral niet moeilijk. Geen tocht die suggereert dat je door een of andere woestijn moet. Geen gids, dat wijst erop dat je de weg zelf niet zult vinden.

Negenennegentig dagen die voorbij zullen vliegen en toch een eeuwigheid zullen lijken. Met als leitmotiv: 'Met ons wordt het beter'. Achterliggende boodschap: geloof ons nu maar, kiesvee! Politici die de pijnlijke waarheid durven te zeggen (het wordt lastig, we zullen stevig moeten bezuinigen willen we nog maar in de buurt landen van een begroting in evenwicht, we moeten schulden uit het verleden wegwerken om onze toekomst te vrijwaren, we moeten nu eindelijk klimaatmaatregelen opleggen en uitvoeren en dat zal ons allemaal wat meer kosten in de winkel of op het vliegveld — en die aanpak moet globaal zijn, anders staat het hier over tien jaar vol klimaatvluchtelingen —, als we nu niets doen zullen we over twintig-dertig jaar nauwelijks nog volwaardige pensioenen kunnen uitbetalen en het is nu al zo erg, enzovoort) zullen de komende drie maanden en acht dagen met een vergrootglas gezocht moeten worden.

An inconvenient truth blijft een ongemakkelijke waarheid.

Negenennegentig dagen. Kent er iemand een aftelrijmpje?  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post864

Practical Joke

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken za, februari 09, 2019 13:24:05

Klimaatbeleid links, migratiebeleid rechts, zullen we het zo afspreken?

(Euh, neen, dankuwel.)

***

Emoties in de politiek, het doet wat met mensen. Zo slaagde de voormalige straatsecretaris voor Asiel, Migratie en het Pesten van Vluchtelingen er deze week in om het beleid van zijn opvolgster te bekritiseren, omdat er in januari terug meer asielaanvragen waren dan eind vorig jaar, toen hij nog op die stoel zat. Honderdvijfentwintig procent meer, toeterde de man. Wat hij er niet bij vertelde — en wat sommige media (die zijn woorden alweer gretig hielpen rondbazuinen) vergaten te vermelden — is dat het hogere cijfer natuurlijk te maken heeft met de door hem opgelegde beperking tot vijftig asielaanvragen per dag, wat door de Raad van State als onwettelijk werd beoordeeld, want asiel vragen is een recht. De straatsecretaris pochte dus met zijn eigen onwettelijk gedrag. En zijn achterban zong onveranderlijk 'Theosanna in de hoge'. Ik heb het even voor u opgezocht: 'hosanna' komt van het Hebreeuwse 'Hosha Na' en betekent zoveel als: verlos ons, alstublieft. Verlos ons van die vreemdelingen, bijvoorbeeld. Zulke mensen lopen er rond en ze zijn niet met weinig.

Bedenking: zijn wetten dan toch vodjes papier, ook in digitale tijden?

***

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw zag in de klimaatbetogingen en het spijbelen op donderdag van die dekselse tieners eerst een stimulans voor en kort daarna een complot tegen haar beleid; de wraak van Vera Dua, omdat die jaren geleden onheus opzij was geduwd. En dat werd haar ingefluisterd door de Staatsveiligheid, zo zei ze in een toespraak tot haar natuurlijke aanhangers, de boeren. Niet waar, zei de Staatsveiligheid, doorgaans een hyperdiscreet organisme. Niet waar, gaf de minister al snel toe, al heb ik niet gelogen.

Enfin, lang verhaal kort: u heeft die beelden ook gezien, eerst van die quote in het middagjournaal terwijl de partijvoorzitter en de collega-minister op de achtergrond verveeld en een beetje boos stonden toe te kijken, daarna van die bleiterige persconferentie. De leugen bleek een uitschuiver, een gevolg van een dagenlang sms-bombardement op haar persoonlijke smartphone, die zo slim bleek om de geest te geven.

Wat daarna bleef hangen was vooral de emotie. Het ging nauwelijks nog over het lamentabel beleid van de minister, haar positieve vooringenomenheid tegenover de Boerenbond en haar afremmaneuvers als het over concrete klimaatmaatregelen ging. 'Bomen zijn er om omgehakt te worden', het is in normale landen een dodelijke uitspraak voor een minister van Natuur, maar ze kwam er een tijdje geleden mee weg. Dat lukte niet meer met een leugen op drie en een halve maand voor de zoveelste Moeder aller Verkiezingen. Er staat te veel op het spel. Geloofwaardigheid, bijvoorbeeld. Daarom moest ze ontslag nemen en mag ze lijsttrekker blijven. De kip met de gouden eieren moet natuurlijk blijven leggen.

***

Dat Joke Schauvliege ontslag nam/heeft moeten nemen is niet meer dan normaal. Een partijgenoot weigerde dat ooit met de mededeling dat hij dat wel zou gedaan hebben in eender welk ander land, maar niet in dit 'apenland', maar dat trucje kon ze niet meer toepassen. Mensen zouden misschien wel denken dat het om een complot ging. Wanbeleid en een verbale uitschuiver van jewelste, da's een dodelijke mix. Ik voel geen spetter medelijden omdat dit haar de kop heeft gekost.

De manier waarop ze de voorbije weken werd bekogeld met mails en sms'jes is echter volstrekt ontoelaatbaar. Je zag die jongeman van Act for Climate Justice dan wel een beetje glunderen in De Afspraak en volgens juristen is het strikt genomen geen 'stalking', maar het voelt bij de publieke opinie wel zo aan. Zelfs de meest onbekwame public servant heeft recht op een stukje privéleven. Betoog luidruchtig voor de deur van haar ministerie, keten je desnoods vast aan de chauffage van haar bureau, verstoor haar toespraken (het had haar een leugen kunnen besparen), maar doe dat niet op deze manier.

Wat de jongens en meisjes van Act for Climate Justice hebben gedaan, is een vrijgeleide bezorgen aan klimaatnegationisten om alle actievoerders voor een beter klimaat verdacht te maken. Het was zelfs een extra stimulans voor twee journalisten van De Tijd om de klimaatbeweging af te schilderen als een soort watermeloen: groen vanbuiten, dieprood vanbinnen. Een artikel dat niets bewees en veel insinueerde. Complotjournalistiek die zich voordeed als onderzoeksjournalistiek. Beschamend. (In mijn geval, als journalist: plaatsvervangende schaamte.)

Wat de jongens en meisjes van Act for Climate Justice nog hebben bereikt, is dat de minister niets meer over haar beleid hoefde te zeggen. Het ging over haar persoonlijk leven, dat grondig verstoord werd en dat haar had verleid om een leugen te vertellen. De mensen zullen begrip voor haar getoond hebben, ze zal sympathie hebben geoogst: goed nieuws voor haar verkiezingscampagne. De practical joke van de jongens en meisjes zal door Practical Joke worden aangegrepen als argument om vooral op haar te stemmen. Ze bedoelt het zo goed.

Wat de jongens en meisjes van Act for Climate Justice verder nog hebben 'verwezenlijkt', is dat het klimaatdebat helemaal in een welles-nietes spelletje verzeilde. Gekaapt door links, dus verdacht, zoals links in het migratiedebat roept dat dat gekaapt is door rechts. Polarisatie die niets oplevert: noch een beter migratiebeleid, noch een beter millieubeleid. Terug naar af.

Proficiat, jongens en meisjes: de klimaatnegationisten en ecorealisten danken u!

***

Over misplaatste reacties en stalken gesproken. Vrijdagochtend tweette Anuna De Wever voor het eerst. 'Beste politici, what about, we stoppen met ruzie maken en we starten met dat klimaatbeleid? #YouthForClimate.' Dat misplaatste Engels daartussen, Anuna, dat kan beter — is de Nederlandse les op donderdag misschien? Of is dit een parodie-account, je weet maar nooit. Wat mij interesseerde waren de reacties. Een bloemlezing.

'Beste Anuna, kn je eens stoppen met de media geile puber uit te hangen.'

'Deze actie zal niets veranderen sukkel dit is toch opgezet spel kijk voor wie haar moeder werkt en je weet genoeg'

'U moet dringend met de voeten op de grond gezet worden.'

'Als je graag "echt" wil #meepraten over #wetenschap, #bros dan niet de les #wiskunde.'

'Ooit zal je beseffen dat je je voor de verkeerde kar hebt laten spannen.'

'Al wat je nu gaat voorstellen ga je mee toch financieren binnen enkele jaren? Haal het mes al maar voor je spaarvarkentje.'

'Ik wil dat mijn kinderen naar school gaan om onafhankelijk en onpartijdig op basis van bewezen wetenschappelijk onderwerpen les krijgen en niet om te gaan spijbelen voor de #KlimaatOnzin #KlimaatCommerce #YouthForClimateCommerce'

'Wijs ons de weg oooh wijs Anunaatje. We volgen allemaal blindelings! Wel eerst met oplossingen komen hé?'

'Een dochter van moeder die met haar bedrijf opdrachten heeft uitgevoerd voor Groen.'

'Beste Anuna wanneer stoppen we met de indoctrinatie van onze jeugd incl. U zelf als dochter van een moeder die voor @groen werkt bent U niet bepaald objectief.'

'De grote zwijgende meerderheid ergert zich aan uw acties.'

'U bent allicht helderziende, zo treffend kunnen meedelen wat die grote zwijgende meerderheid voelt.'

'Beste kind, ga terug naar school donderdag.'

'Kom binnen een paar jaartjes, beter geïnformeerd en zonder dat je misbruikt wordt door partijen en organisaties en hopelijk een pak wijzer, terug.'

'Leer eerst eens Nederlands en ga naar school ipv je te moeien met volwassenen...'

'We gaan ons volgende week concentreren op de echte problemen, migratie, veiligheid en de klimaatproblematiek gaan we volgen in de fabeltjeskrant.'

'Stop dan eerst met spijbelen en ga naar de les.'

'Welkom op Twitter Katrien. Schandalig hoe jij je dochter blijft gebruiken/uitbuiten.'

'van ypersele jullie vriend komt jullie uit de shit halen, misschien?? zijn verhaal eindigde in 2013 met een wetenschappelijk consencus over klimaat opwarming met het woord WAARSCHIJNLIJK anno 2019 helemaal voorbijgestreeft door de wetenschap!! dus ONTKRACHT !!!!'

'Heb je je al laten steriliseren Anuna? Een betere klimaatmaatregel bestaat er niet hoor.'

Zo te lezen hebben deze zure mensen vaak gespijbeld, en niet alleen op donderdag.

***

Het pijnlijkste reality check-moment van de week werd haast nonchalant meegegeven in een vraag in Humo.

Klimaatbetogers: 70.000.

Bezoekers aan het Autosalon: 450.000. (Laat uw rekenmachine maar liggen, het is ruim zes keer meer.)

Er zullen nog veel klimaatacties én wetenschappelijke studies nodig zijn om die cijfers te kunnen omdraaien.

***

Het Moedige Midden weet het niet meer.

Hilde Crevits in Het Laatste Nieuws: 'Bij CD&V twijfelt niemand aan de oprechtheid van de klimaatjongeren, ook Joke Schauvliege niet.'

Wouter Beke in De Morgen: 'Extreemlinks heeft de klimaatbeweging gekaapt.'

Ja, jongens en meisjes van de christendemocratie: wat is het nu? Een beetje zwanger zijn, dat kan niet en dat mag ook niet van de paus. En wat met de 3455 wetenschappers bij ons en de 350 in Nederland die pleiten voor een beleid op basis van onweerlegbare feiten? Allemaal extreemlinks? Allemaal watermeloenen? Allemaal quantité négligeable?

***

Terwijl de waarheid dubbel is: wit én zwart. Ja, de minister was onbekwaam, maar laten we niet vergeten dat die stalkerige sms-actie totaal misplaatst was. Ja, dit was klimaathooliganisme, maar laten we niet vergeten dat haar beleid ergens tussen 'onbestaand' en 'ondermaats' in lag. De waarheid durft weleens twee kanten te hebben, vaker wel dan niet trouwens.  • Reacties(1)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post862

Dead Parrot-sketch

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken vr, december 14, 2018 11:44:29

Rien N-VA plus. Een woordspelingetje dat al een paar jaar rondtoert op de sociale media, maar het blijft leuk klinken. En het past perfect bij de huidige impasse in de Belgische federale politiek.

N-VA: je kunt niet zonder, je kunt niet met.

Het is ploeteren voor Charles Michel en zijn regering. Is het nu Michel I of Michel II? Of een 'restregering', zoals editorialist Jan Segers in Het Laatste Nieuws betoogde? Noem het voor mijn part Michel 1,5. Welk getal je er ook aan vastkleeft of welke bijnaam je ze ook geeft (ex-kamikaze, oranjeblauw, Marrakesh, huppeldepup), er is maar één vaststelling mogelijk: rien ne va plus. Het is gedaan, over en uit.

De premier vindt niet dat zijn regering nieuw is, volgens hem hoeft er geen vertrouwensstemming te volgen in de Kamer. Maar dan nog: je zit daar met een equipe die amper een op de drie volksvertegenwoordigers achter zich kan scharen en aangezien volksvertegenwoordigers ­— zoals de term het al aangeeft — het volk vertegenwoordigen, worden twee op de drie landgenoten momenteel niet vertegenwoordigd, in de steek gelaten. Zelfs als er tijdelijke coalities worden gesloten met oppositiepartijen: N-VA voor de begroting en economische kwesties, groenen en sociaaldemocraten voor klimaat en armoedebestrijding.

N-VA is nu machtiger dan toen het in de regering zat. My way or the highway, geldt nóg meer dan een week geleden. Het zal voor hen het hele pakket zijn, of het zal niets zijn. En als het niets is, moet Michel een bocht van 180 graden maken, en groene en rode speerpunten aanvaarden en uitvoeren, wat dan weer haaks staat op het regeerakkoord. Wil hij dat spelletje nog vijf maanden volhouden?

***

De huidige toestand van de regering-Michel kan je nog het beste samenvatten met een stukje uit de geweldige Dead Parrot-sketch van Monty Python, vandaag precies 49 jaar oud. Een man (John Cleese) stapt in een dierenwinkel om zijn beklag te maken over zijn Noorse blauwe papegaai, die dood in zijn kooi ligt. De winkelier (Michael Palin toen, Charles Michel nu) ontkent. Waarop de klant steeds bozer wordt en een reeks eufemismen over dood-zijn opdist.

He's passed on! This parrot is no more! He has ceased to be! He's expired and gone to meet his maker! He's a stiff! Bereft of life, he rests in peace! If you hadn't nailed him to the perch he'd be pushing up the daisies! His metabolic processes are now history! He's off the twig! He's kicked the bucket, he's shuffled off his mortal coil, run down the curtain and joined the bleedin' choir invisible!! THIS IS AN EX-PARROT!!!

***

De regering-Michel is niet meer. Ze is overleden. Beroofd van het leven. Ze rust in vrede. Dit is een ex-regering!!!

***

Het enige zinvolle wat Charles Michel rest, is om de korte trip van de Wetstraat 16 naar het koninklijk paleis af te leggen, dwars door het Warandepark (trek iets warms aan, premier, het is berekoud!), om daar het ontslag van zijn regering aan te bieden en dan kan de koning alleen maar vaststellen dat oranjeblauw verre van een meerderheid heeft, zelfs minder dan een aanvaardbare minderheid. Dit is een ex-regering, zal hij vaststellen. En dan moet de burger een maand of drie voor de zoveelste moeder aller verkiezingen van 26 mei dik tegen zijn of haar zin al naar de stembus. Zo werkt dat in een democratie.

***

Een tip voor de premier: ja, de kans is reëel dat het balorige Vlaanderen bij vervroegde verkiezingen nog meer naar rechts opschuift en dat de N-VA in dit landsgedeelte oppermachtig blijft, en ja, de kans dat u opnieuw mag aanschuiven bij staatsleiders en andere wereldse notabelen als eerste-minister is bijzonder klein, maar toch is het voor het land beter dat u nú, onmiddellijk (of neen, wacht nog tot donderdag, dan is dat VN-Migratiepact ondertekend en kan dát gezeur niet opnieuw beginnen), de stekker eruit trekt. En daar is een goede pro-Belgische reden voor: verkiezingen begin februari houdt in dat er nog drie en een halve maand zijn om een nieuwe regering te vormen vóór er Europees en Vlaams gestemd wordt. Drie en een halve maand (meer dan honderd dagen, sire) voorsprong om het quasi onmogelijke te realiseren. Als de federale verkiezingen samenvallen met de twee andere, zou het weleens kunnen dat de Vlaamse regering snel gevormd wordt, en dat de federale onderhandelingen in het diepvriesvak belanden. Waarna de Dead Parrot-sketch kan herhaald worden, niet voor deze regering, maar voor het land.

Soms is de stekker eruit trekken moediger dan wachten tot iemand anders dat doet.

  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post846

De geest van Goebbels

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken za, december 08, 2018 12:57:56

De jaren 30. Reductio ad Hitlerum. Gaan we niet doen, hé. Mógen we niet doen! En toch... Reductio ad Goebbelsum, mag dat wel? Een poging...

***

'Propaganda werkt het best wanneer diegenen die gemanipuleerd worden ervan overtuigd zijn dat ze uit eigen vrije wil handelen.'

***

Ja, het gaat over díe campagne, die officieel niet meer bestaat, vanwege: ingetrokken. Maar uiteraard bestaat ze nog wel: 1) omdat de (des)informatie is blijven hangen, 2) omdat alles wat ooit verspreid wordt in deze internettijden, niet zomaar kan verdwijnen, en 3) omdat de boodschap in de hoofden van wie het moest lezen — dus niet de opiniemakers, journalisten en politieke tegenstanders —, wel degelijk is overgekomen.

Slechte reclame is ook reclame, zo wordt weleens badinerend gezegd. En dus zijn de zes plaatjes die N-VA dinsdag op het middaguur de wereld instuurde, gewoon reclame. Ze hebben hun doel bereikt, de commotie achteraf is niet meer dan collateral damage, en dan nog. Voor de camera's namen kopstukken afstand, maar 's avonds plaatste de voorzitter tijdens nota bene een crisisvergadering op Instagram een 'grappig' fotootje van een chocolade zwartepiet, die hem was overhandigd. 'Ze hebben mij de Zwarte Piet gegeven.' Onderliggende boodschap: alles onder controle, we kunnen er alweer om lachen.

***

'De meest briljante propagandatechniek zal niet tot succes leiden als er niet aan één fundamenteel principe wordt voldaan - het moet beperkt blijven tot enkele punten die keer op keer herhaald worden.'

***

Hoe komt zo'n politieke top topical campagne tot stand? De communicatieverantwoordelijke geeft een opdracht, het communicatieteam komt met een voorstel, de verantwoordelijke geeft zijn fiat of stuurt bij, een laatste versie wordt bekeken, de communicatie wordt gelanceerd. De woordvoerder van Vlaams minister Weyts was, zoals gebruikelijk, een van de eersten om de boodschap gretig te delen. Begrijp: dit is zo afgesproken en ik sta er zoals altijd honderd procent achter.

Enkele uren wordt er dan geretweet en geliket dat het een lieve lust is. De achterban heeft de boodschap begrepen. Alleen kniesoren en opponenten roeren de kritische trom. Maar de negatieve reacties zijn behoorlijk massaal, dus wordt er van hogerhand ingegrepen. Campagne een beetje ongepast, we zijn te ver gegaan, bla en bla. Ben ik een machiavellist als ik denk dat dit ingecalculeerd was? Mogelijkheid 1: weinig of geen reactie, er is geen probleem. Mogelijkheid 2: sterke negatieve respons van de buiten- én een deel van de binnenwereld, we trekken de campagne in. Wat dus gebeurd is. Maar wat écht telt, is dat de fanatieke achterban mee is.

***

'Het is niet de taak van propaganda om intelligent te zijn, haar taak is om tot succes te leiden.'

***

De beelden van de campagne waren ronduit ranzig, op het randje van fascistoïde en racistisch. De tekst overleefde in vijf van de zes gevallen een eenvoudige factcheck niet. Leugentjes om bestwil, die al een tijdje circuleren in sommige kringen. Ze worden met zulke hardnekkigheid verspreid, dat het waarheden worden. Zo werkt dat nu eenmaal bij ongeïnformeerde burgers. Zo móet dat werken, volgens de wetten van de propaganda. Vlaams Belang zei: goed gedaan en dankuwel, we nemen het met veel plezier over. Dat zegt alles over vorm en inhoud van de campagne.

***

'Alleen geloofwaardigheid moet bepalen of propaganda-output waar of onwaar zou moeten zijn.'

***

To add insult to injury, is een bekend Engels spreekwoord. Een belediging toevoegen aan een kwetsuur, vrij vertaald. Dat deed de communicatiedienst van de N-VA dinsdagnamiddag na het intrekken van de infame campagne. Ik heb de tekst een keer of zeven gelezen en vind hem steeds beledigender klinken.

Lees even mee: 'De afgelopen uren is er commotie ontstaan rond de Facebookcampagne die de N-VA vandaag lanceerde. We vinden het belangrijk dat het inhoudelijke debat over het Migratiepact wordt gevoerd en dat onze bezwaren gekend zijn bij de bevolking.' (Door halve waarheden en hele leugens te vertellen?)

'De bedoeling was om laagdrempelig te zijn.' (Versta: u bent dom, we zakken af tot op úw niveau.)

'Maar de campagne heeft door de gekozen beelden haar doel voorbijgeschoten en wordt daardoor verkeerd begrepen.' (Alleen door de 'gekozen beelden'? De tekst was minstens even fout. En die 'verkeerd begrepen' is intussen een stoplap geworden bij de partij en haar functionarissen. Ook hier weer klinkt de onderliggende boodschap: jullie begrijpen ons niet, het probleem zit bij júllie.)

'Het bevordert het debat niet en is nu een politiek feit geworden. Daarom stoppen we de campagne.' (Versta: wie ons standpunt moest weten, wéét het nu, daar draait het om.)

***

'De essentie van propaganda bestaat erin om mensen zodanig van een idee te overtuigen, dat ze zich er uiteindelijk helemaal aan overgeven en er nooit meer aan kunnen ontsnappen.'

***

Heikele kwestie: mag je wel een vergelijking maken tussen een periode waarin Joden vervolgd en uiteindelijk systematisch uitgemoord werden, en de vluchtelingenkwestie vandaag? Er is nu eenmaal die holocaust, een onuitwisbare schandvlek in de geschiedenis van de mensheid, met weinig te vergelijken, en al zeker niet met de behandeling van vluchtelingen en migranten in 2018. Je kunt ook niet stellen dat de N-VA een fascistoïde en racistische partij is, ook al doen sommigen geregeld hun best om het tegendeel te bewijzen. Het gaat nog altijd om enkelingen.

Laten we die jaren 30-vergelijking dan ook niet maken. Maar sta me toe te benadrukken dat de onmenselijkheid en de ontmenselijking gelijkenissen vertoont. De manier waarop migranten, asielzoekers en vluchtelingen door een niet te onderschatten (significante!) minderheid in de samenleving op één hoopje worden gegooid — niet welkom! — is wel degelijk vergelijkbaar met de manier waarop de Joden tachtig jaar geleden ontmenselijkt werden. Allemaal dezelfde. Onbetrouwbaar. Ze willen onze leefruimte inpikken. Onze identiteit is in gevaar!

Meedoen aan die beeldvorming is ronduit gevaarlijk en onverantwoordelijk. Tenzij het zo bedoeld is.

***

'Propaganda moet zorgvuldig getimed zijn. De communicatie moet het publiek bereiken vóór concurrerende propaganda. Een propagandacampagne moet op het optimale moment starten. Het propagandathema moet herhaald worden, maar niet voorbij een punt van verminderend effect.'

***

Als je een leefloon wil, zal je moeten aanvaarden dat je aan anticonceptie doet. Een multicultureel feest zullen we niet sponsoren. Als hier een stel Afghanen een voetbalploeg wil oprichten, zullen we dat niet aanvaarden.

Aalst, 2018. Waar CD&V en Open Vld een coalitie hebben gevormd met de N-VA van burgemeester D'Haese. Bovenstaande 'ideetjes' werden de afgelopen dagen gelanceerd.

Ik voel mee met oprechte Vlaams-nationalisten die vanuit de bekommernis dat Vlaanderen beter af zou zijn als het onafhankelijk is — niet mijn standpunt, maar wel een democratisch verdedigbare piste — nu moeten vaststellen dat de partij die hen daarnaar moet leiden — en die zich in een nog niet zo ver verleden niet wenste te vereenzelvigen met het racistische discours van die andere, extremere partij — tot op dit niveau gedaald is. Begrijpelijk dat ze met alle postjes die vasthangen aan meer dan dertig procent halen tijdens verkiezingen niet onmiddellijk opstappen, maar wat moet het verdomd knarsetanden zijn om de voorbije weken te hebben beleefd. Die ranzige campagne was slechts de kers op een wansmakelijke taart. Hoe lang houd je dit vol?

***

'Propaganda naar het thuisfront moet een maximaal angstniveau creëren.'

(Alle citaten zijn afkomstig van of worden toegeschreven aan Joseph Goebbels (1897-1945), minister van Volksvoorlichting en Propaganda in nazi-Duitsland.)  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post844

Te Gek!?

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken za, oktober 27, 2018 13:40:54

De nieuwe campagne van Te Gek!?, een initiatief dat al veertien jaar aandacht opeist voor psychische problemen, draait rond hoogsensitiviteit. Vijftien procent van de bevolking is hoogsensitief, lees ik op www.tegek.be. "Wist je dat... een hoogsensitief persoon sneller dingen opmerkt, maar tegelijk intense prikkels eerder als lastig of als pijnlijk ervaart, wat kan leiden tot een verhoogde psychische kwetsbaarheid?" Euh, ja, ik wist dat al.

Hoe moeten we dit onder de aandacht brengen, klonk het op een van de brainstormnamiddagen van Te Gek!?. Toen kwam iemand op een briljant idee: laten we een aantal ongevoelige mensen in te schakelen, om het verschil duidelijk te maken. En zo geschiedde, al maakten ze zich er wel snel van af: er werden alleen anti-ambassadeurs van hoogsensitiviteit ingeschakeld uit de federale regering. Zo kan ik het ook: één vergadering en klaar was Kees. Gek, hé?

***

"Sanity is not statistical"

(George Orwell, 1984)

***

"Ik heb de vliegtuigen zien vliegtuigen en ze vliegen goed", zei Paul Vanden Boeynants ooit laconiek over een vorige zwaar gecontesteerde aankoop van gevechtsvliegtuigen. De acroniem geworden Brusselse beenhouwer-politicus was bijna acht jaar minister van Landsverdediging in zeven opeenvolgende regeringen, dan heb je wel wat connecties in de oorlogsindustrie en kun je al eens eigenhandig dingetjes regelen, zonder dat er al te veel parlementaire heisa over ontstaat.

Toen de ontslagnemende regering die zijn naam droeg in 1968 en stoemelings Mirage-gevechtsvliegtuigen aankocht (toen waren de Fransen nog onze vrienden), waagde een journalist het om te vragen of het wel verantwoord was om zulke dure tuigen te kopen in een regering van lopende zaken. VDB repliceerde: "Dat zijn geen lopende zaken, vriend, dat zijn vliegende zaken!"

Met VDB kon je nog lachen, ook al was hij dan zo corrupt als alle andere regeringsleden uit die tijd samen. Steven Vandeput is minder humorist dan zijn illustere voorganger, wellicht ook minder corrupt, maar hij mocht deze week wel een discutabele aankoop aankondigen: de F-35 zal het worden. Dat wisten we al een dik jaar, maar eerst mochten die vervelende lieden van de oppositie nog wat lelijks roepen en toen dat vervelend gedoe achter de rug lag, werd de beslissing in ijltempo door het parlement gejast. De herfstvakantie stond voor de deur, no time to waste.

Die F-35 is uiteraard het van het, of moet dat worden, want nu vertoont de vliegende blikkendoos nog wat mankementen. Och ja, de eerste toestellen moeten pas begin 2025 vliegensklaar staan. Dan denk ik, simpele ziel: waarom wordt dat meerderheid tegen minderheid beslist, zonder volwaardig debat, als je weet dat we in 2025 twee regeringen verder staan en dat die toekomstige bewindsploeg dat ding misschien helemaal niet wil?

Eric Donckier, gewezen politiek commentator van Het Belang van Limburg, zei het eergisteren nog op het TIJDcongres van MoMeNT in Tongeren (waar ik ook een paar woorden mocht zeggen): langetermijnbeslissingen moet je lostrekken van kortetermijndeadlines. En, voeg ik eraan toe: ze moeten breed gedragen worden en niet alleen door de toevallige leden van een tijdelijke meerderheid. Gouverner, c'est prévoir, neen? (Te gek!)

***

"War is peace.

Freedom is slavery.

Ignorance is strength."

(George Orwell, 1984)

***

Vingerafdrukken op de nieuwe identiteitskaart. Ik heb er net een nieuwe moeten afhalen, dus heb ik er negen jaar en tien maanden geen hinder van, maar de commissie Binnenlandse Zaken heeft woensdag het licht op groen gezet. Een ideetje uit de koker van minister Jambon, om onze veiligheid te kunnen garanderen, dat spreekt voor zich. Zo kunnen we misdadigers sneller opsporen, tenminste: als die zo vriendelijk zijn om hun vingerafdruk ergens achter te laten.

Geef toe dat het knap bedacht is: diegenen die ons al een paar jaar een onveiligheidsgevoel proberen aan te praten, komen nu af met een verplichte vingerafdruk op onze eID-kaart. "Bij ons zijt ge veilig, beste burger, ziet ge wel!" Genialiteit voor simpele zielen.

Wel vervelend dat er al een tijdje geen noemenswaardige aanslag meer geweest is in dit land, de mensen zouden op den duur nog denken dat het hier veilig is op straat en dat draconische maatregelen niet meer zo hoeven. Kijk daar, een boerkini: straks vormen die een leger en komen ze ons veroveren! Ginder, drie moslims die staan te konkelfoezen, over tien jaar zullen ze de macht hier overnemen! Onveilig zult gij zijn, beste landgenoot.

We hebben onze privacy toch al te grabbel gegooid, dan is dit toch een goed idee, zo voerden de voorstanders aan. Op sociale media werd die mening ook geventileerd door anonieme accounts, dat was best grappig. Niets te verbergen, hahaha. En dat we toch ook op Facebook zitten of naar Amerika reizen, waar je verplicht je vingers in de inkt moet dopen wil je het land binnen mogen? Tja, daar kies je dus wel zelf voor. Hier zou het domweg verplicht worden. België, Big Brotherland. Daar kwam dus protest van. #ikweiger. Ik ook.

De dag nadien was er een geval van zware verkeersagressie in Sint-Niklaas. Iemand beet het oor van een trucker af. Misschien best ook tandafdrukken op de eID-kaart zetten? Of is dat al te gek?

***

"Who controls the past controls the future.

Who controls the present controls the past."

(George Orwell, 1984)

***

Geen twee zonder drie, dacht de minister van Volksgezondheid. Woensdag, vingerafdrukkendag, donderdag, gevechtsvliegtuigendag, vrijdag, ziekemensenpestdag, een ware hattrick. Als het aan Maggie De Block ligt, komen er richtlijnen voor huisartsen waarin zal staan hoe lang uw ziekteverlof voortaan mag duren. Hartinfarct? Afhankelijk van hoe zwaar uw beroep is, wordt u geacht na achtentwintig of zestig dagen weer op de werkvloer te staan. Lichte angst of depressie? Twee weken. Lage rugpijn en u heeft een zittend beroep? Eén dag. In remissie na borstkanker? U krijgt binnenkort te horen wanneer u genezen wordt geacht. 't Is een beetje zoals die indicatieve tabel die de voetbalbond heeft opgesteld om schorsingen van spelers een beetje te harmoniseren. Daar is dat logisch — liefst geen twee maten en twee gewichten —, voor de individuele patiënt is het pure idiotie.

De Block haalde haar inspiratie uit Frankrijk (dat ons dus geen vliegtuigen, maar wel te gekke ideeën mag leveren), waar zo'n tabel al bestaat. En natuurlijk is het geen besparingsmaatregel, hoe durven we dat nog maar te insinueren! Een huisarts die collega-huisartsen aan de leiband wil houden, dat is nieuw in onze politiek. "Trop is te veel", zou VDB zeggen.

Tiens, is niet iedere patiënt een individu, dan? Zijn onze lichamen en onze geesten dan allemaal hetzelfde? Liberalisme, bestaat dat nog? Iedereen apart, zo veel mogelijk vrijheid voor het individu, iemand? Hoe noemt men dat systeem ook weer waarin alles en iedereen gelijkgeschakeld wordt? O ja, communisme. Rode Maggie.

***

"Orthodoxy means not thinking — not needing to think.

Orthodoxy is unconsciousness."

(George Orwell, 1984)

***

Ik zit hier ondanks alles met een redelijk brede glimlach dit stukje te tikken: mijn favoriete clubje heeft gisteravond namelijk gewonnen. Beerschot Wilrijk 3 - OH Leuven 1. De bekendste supporter van Leuven, ene Theo F., een flinke man die in tegenstelling tot zijn partijvoorzitter de oorlog met links duidelijk nog niet beu is, heeft een dubbele reden om triest te zijn: z'n ploegje heeft verloren en alle tegendoelpunten kwamen via de linkerflank. Linkse zever, te gek!

***

"Winston Smith: 'Does Big Brother exist?'

O'Brien: 'Of course he exists.'

Winston Smith: 'Does he exist like you or me?'

O'Brien: 'You do not exist.'"

(George Orwell, 1984)

  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post831

Forza

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken za, oktober 20, 2018 13:13:32

'Vandalisme op het kerkhof: totaal gebrek aan respect voor onze overledenen'. 'FORZA TV: onthutsende beelden. Afrikanen lopen met vuurwapen door de stad!' 'Video: Vechtpartij in de Achturenstraat. Integratie al zeer goed geslaagd, of is het "geslagen"?...' 'Nieuwe beelden van jongerenbende Squad 94! Forza Ninove eist keiharde aanpak en roept slachtoffers nogmaals op om klacht in te dienen!' 'Deze nacht diefstal in zwembad van Ninove. Wees waakzaam!'

Het krioelt van de uitroeptekens op de website van Forza Ninove, de extreemrechtse lijst die vorige zondag veertig procent van de stemmen behaalde in de Oost-Vlaamse stad. Het lijkt wel alsof Ninove een grote no-gozone is geworden, door de intocht van 'vreemdelingen' die het Nederlands onmachtig zijn. Even de statistieken van de federale politie erbij halen (www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/): blijkt dat er in 2012 2.599 criminele daden werden vastgesteld in Ninove en dat dit cijfer vorig jaar was opgelopen tot 2.687. Een stijging met achtentachtig sinds zes jaar geleden. Dat is niet significant veel meer, maar wel opmerkelijk, omdat de criminaliteitscijfers in de meeste politiezones zijn gedaald. Aandachtspuntje. Als we dan kijken door welke categorieën die stijging wordt veroorzaakt, dan blijken dat 'bedrog', 'drugs' (een groeiend fenomeen dat in alle politiezones opduikt) en 'andere' (een vergaarbak van criminele feiten) te zijn. Autodiefstallen en diefstal van objecten uit de auto zijn nagenoeg gehalveerd (betere beveiliging door de constructeurs, ongetwijfeld), zakkenrollerij eveneens, woninginbraken zijn met een derde afgenomen. Het aantal handtasroven was in 2017 zelfs gedaald tot... nul. Stijgen wel: fietsdiefstallen (van 79 naar 141), winkeldiefstallen (95-107) en — verontrustend — gewapende diefstallen. Al ging dat in totaal om zeven gevallen, een om de twee maanden. Erg voor de betrokkenen, zeer zeker, arresteer de daders en geef de slachtoffers psychologische bijstand, maar op een totaal van 38.692 inwoners nog altijd beperkt.

Het is nu niet bepaald dat je in Ninove (geuzennaam: 'De oudste, de stoutste en de wijste der steden') voortdurend achterom moet kijken, maar je moet wel op je hoede zijn. Zoals in alle steden ter wereld, eigenlijk.

***

Grappig: als je op forzaninove.be van een detailpagina opnieuw naar de startpagina wilt, verschijnt er in het url-scherm heel eventjes 'about:blank', wat meteen de essentie van dit samenraapsel van Vlaams Belangers en onafhankelijke kandidaten illustreert: het gaat om een bijzonder blank fenomeen. Eigen volk eerst, pardon: eerst onze mensen. 'Forza Ninove zet met 15 zelfstandigen op de lijst zwaar in op de middenstand!' Spoiler alert: het gaat om witte middenstanders (en dan heb ik het over hun huidskleur).

Omdat ik afgelopen weekend mee de verkiezingen mocht presenteren op TV Oost en ik dan op tien minuten van mijn deur telkens door Ninove reed, zag ik de verkiezingsborden prominent naast de weg staan. 'Het is 1 voor 12!' 'Guy D'haeseleer Kandidaat Burgemeester'. Maandag mocht ik die kandidaat-burgemeester interviewen na zijn triomftocht. Eerlijk: een man zonder charisma, geen vlotte prater, je vraagt je af hoe zo iemand zo populair wordt. Een tip van de sluier (oeps!) wordt nu opgelicht in de weekendkranten: hij zit voortdurend op café, trakteert jan en alleman, spendeert daar een groot deel van zijn parlementaire wedde aan (hij is meestal afwezig in het Vlaams Parlement), praat veel, luistert veel en knikt nog veel meer. Hij geeft 'de mensen' het gevoel dat ze meetellen en dat ze gelijk hebben. Dienstbetoon met een Witkap binnen handbereik, het werkt. Niet luisteren naar de mensen, dat werkt niet, zo wisten ze dertig jaar geleden al in de Antwerpse Seefhoek.

Ik mocht zijn partij niet extreemrechts noemen en hij benadrukte dat er slechts zes Vlaams Belangleden op de lijst met 33 namen stonden. Die verontrustende foto met een Hitlergroet op het volksfeest 's avonds? Framing van De Morgen, zo wist hij. Helaas had ik de fameuze 'chocomousse'-post toen nog niet zien passeren. Hij rekende op clementie van de N-VA-top. Je mag gerust ons programma lezen, daar staat niets racistisch in, benadrukte hij nog. En dat klopt: in dit meer dan zeventig (!) punten tellende programma lees je veel over mobiliteit, parkeerbeleid, veiligheid en dat soort dingen. Hoofddoeken mogen niet in stadsgebouwen, er wordt her en der over 'vreemdelingen' gesproken, maar ranzige taal? Neen, een duidelijk doordachte, radicaal rechtse tekst. Meer donkerblauw dan bruin. De taal in de brochure is een pak voorzichtiger dan de taal aan de toog in sommige Ninoofse etablissementen.

N-VA-voorzitter De Wever had maandagochtend nog niet in zijn kaarten laten kijken, met een wat warrige uitleg: dat je het signaal van de kiezer niet kunt negeren en dat het wat hem betreft liever niet tot een coalitie Forza-N-VA zou komen, maar dat dit eerst intern moest besproken worden. Ik dacht: er wordt een opening gecreëerd. Tot die chocomousse-foto 's avonds in Het Grote Debat op Eén zat en De Wever reageerde dat de kans op samenwerking nu 'sub zero' was geworden. Een beetje zoals de gevoelstemperatuur in Ninove bij diegenen die níet op Forza hadden gestemd, toch nog altijd zestig procent van de stemgerechtigde bevolking.

***

N-VA koos dinsdag voor de vlucht opzij: oppositie. Dat maakt het dilemma alleen maar groter, want de twee andere partijen, Open Vld en Samen (een tijdelijk kartel van CD&V'ers, sp.a'ers en Groenen), willen niet met Forza in de Dender. N-VA wil dus niet meewerken aan het doorbreken van het cordon sanitaire en het wil evenmin meewerken aan een coalitie tégen Guy D'haeseleer. Want er is dat ene Amerikaanse spreekwoord: damned if you do and damned if you don't. Er bestaat geen juiste keuze.

Wat N-VA doet is strategisch slim én pervers.

Slim, omdat je zo vermijdt dat je wordt gepercipieerd als extreemrechtse cordon-doorbrekers, opportunisten van het ergste soort. Bovendien weet je dat je over zes jaar een gepeperde rekening krijgt gepresenteerd: ofwel doet de coalitie het naar behoren (en dan zal vooral Forza de vruchten plukken, mogelijk zelfs ten koste van N-VA, dat nu al terugviel van vijf naar twee zetels, en wenkt alsnog de absolute meerderheid voor D'haeseleer en de zijnen), ofwel wordt het een gigantische flop (en zal je eveneens stemmen verliezen).

Pervers, omdat je een democratisch te verantwoorden meerderheid (twee zetels op overschot) uitsluit, waardoor Ninove per definitie onbestuurbaar wordt. En ook omdat je de weg vrijmaakt voor gedoogsteun aan een minderheid van Forza (15 zetels op 33). Je kunt dus én een rechts beleid uitstippelen én oppositie voeren als Forza te ver gaat. Ik geloof niet dat dit uit de koker van de lokale N-VA-vertegenwoordigers komt. Dit is de betere politieke stratego. Maar of de gemiddelde Ninovieter daar beter van wordt?

***

Wat ik mij nu zo opeens afvraag: zou kiesbedrog onder 'bedrog' worden opgenomen in de criminaliteitscijfers?  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post829

Identiteit

PolitiekGeplaatst door Frank Van Laeken za, oktober 06, 2018 12:39:33

Deze verkiezingen draaien rond identiteit, zei de voorzitter van de populairste partij van Vlaanderen tijdens een gastcollege eerder deze week. De Nederlandse taal en verlichtingswaarden als vrijheid en gelijkheid zijn vitale componenten, zo preciseerde hij. Identiteit is de schraag waarop onze democratie rust, het is "een natuurlijke behoefte van de mens". Uit zijn toespraak: "Wij zijn geen solitaire dieren. Het unieke vermogen van de homo sapiens om abstract te denken maakt het ons mogelijk om een collectieve identiteit te delen met mensen die we niet persoonlijk kennen. Het vormen van grote groepen mensen die elkaar erkennen en herkennen als medespeler van hetzelfde team maakte ons tot meesters van de schepping. Het zorgt er ook voor dat we een democratisch bestel kunnen doen functioneren en het creëert een ethische verbinding die de basis legt onder solidariteit via herverdeling binnen de groep."

Ik probeer dat te vatten en kan er me tegelijk veel en weinig bij voorstellen. Ja en neen. Warm en koud. Zin en onzin. Open en gesloten. Wat is mijn eigen identiteit? Ik denk: Mens-Man-Wereldburger-Europeaan-Belg-Vlaming-Antwerpenaar-inwoner van een kleine gemeente in het Pajottenland. Niet noodzakelijk altijd in die volgorde, maar meestal wel. En Beerschot-supporter natuurlijk, dat ook. Daar identificeer ik me mee. Dus ja, vrijheid en gelijkheid, dat zijn fundamentele waarden, maar die Nederlandse taal is eerder toevallig, omdat ik nu eenmaal hier geboren ben. Ik ben een Vlaming omdat ik uit de regio Vlaanderen afkomstig ben, maar beschouw dat niet als een verdienste noch als een bewijs van deugdelijkheid. Ik voel mij meer Europeaan dan Vlaming. Ik heb meer affiniteit met een inwoner van New York dan met een doorsnee plattelander hier. Identiteit bestaat, fluctueert, is niet zo statisch als nationalisten willen doen uitschijnen. Heel eerlijk, dat zei die voorzitter van de week ook letterlijk: "Wie wij zijn is niet wie wij waren en wie wij zullen zijn". Maar net daarom vond ik de rest van zijn discours zo teleurstellend voorspelbaar, want het is net wel op hic et nunc gericht. Een samenleving evolueert, anders zou het niet 'samenleving' genoemd wordt, maar 'samenstilstand', of zoiets. En natuurlijk moet je basiswaarden verdedigen, maar wat zijn die? De Tien Geboden? Niet doden, niet stelen, niet bedriegen, niet liegen, niet jaloers zijn: akkoord. Maar bovenal één God beminnen en de dag des Heren heiligen, zijn aan deze atheïstische jongen niet besteed. De Grondwet en een dosis gezond verstand kunnen een leidraad bieden.

***

Zou een inwoner van een sociale woning in Gent wakker liggen van zijn of haar identiteit? Of denkt die eerder aan die dakbalk, die dreigt neer te storten op zijn hoofd? De schimmel op de muur. De penetrante geur die in huis blijft hangen. De rekeningen die moeten betaald worden. De modale mens heeft nood aan het vervullen van zijn basisbehoeften: eten, drinken, een dak boven het hoofd, met een gerust gemoed kunnen slapen, een veilige omgeving, graag zien en gezien worden. Die stelt zich niet de vraag: wat is nu mijn identiteit ook alweer? Maar wel: zal er op het eind van de maand nog een stukje loon overblijven? Of erger: zal er op het eind van mijn loon nog een stukje maand overblijven?

Gemeenteraadsverkiezingen draaien nog veel minder rond identiteit dan federale, Vlaamse of Europese. Het gaat om lokale behoeften, micro machtsverhoudingen, wie het met wie wil doen en waarom en hoe je daar zelf beter van wordt. Grote ideologieën zijn niet besteed aan een dorp. Ik deed mee aan een paar stemtesten en kwam amper boven de vijftig procent uit van standpunten die aanleunen bij de mijne. Ik kwam uit bij politici en gelegenheidspartijtjes die ik van haar noch pluim ken (en wil kennen), een samenraapsel van populistische ideetjes om toch maar de zittende (absolute) meerderheid naar af te sturen. En met die partij aan de macht heb ik ook al niets. Ik ken beter mijn weg in buitenlandse steden dan in mijn eigen dorp, en dat vind ik best zo. Ik identificeer mij nadrukkelijk niet met dit kabbelende leven, maar ik vertoef er wel graag, in alle rust. De lokale identiteit? Connais pas. De lokale taal? Ik weiger ze te spreken. Ja, in mijn woonplaats hamer ik op het Nederlands.

Ik vind Vlaanderen wel een prettige regio om in te wonen, maar vraag me niet om me ermee te identificeren. Al word ik inwendig woest als een vertegenwoordiger van een telefoonmaatschappij me in het Frans belt om te proberen me een abonnement aan te smeren. Dat vind ik onbeleefd, dus ja, meneer de voorzitter, laten we zo goed en zo kwaad als dat kan een gemeenschappelijke taal hanteren — en dat mag best het Nederlands zijn — en vrijheid en gelijkheid respecteren, maar daar mag het wat mij betreft ophouden.

***

Er was vorig weekend veel te doen rond Curieuzeneuzen, een onderzoek van De Standaard dat de luchtkwaliteit had gemeten in heel Vlaanderen. Dat bleek in sommige gevallen flink tegen te vallen. Heel wat plekken scoorden rood (slecht), sommige paars (slechter). Niet zo toevallig was de toestand in de grootstad A belabberd, de stad waar de identiteitsvoorzitter van hierboven burgemeester is. En dus, zo concludeerden zijn aanhangers, was dit een gekleurd onderzoek. Daarmee bedoelden ze niet 'rood' en 'paars', maar links. Iemand die zichzelf Een Heel Groot Licht waant, fanatieke flamingant en tevens hoofdredacteur van een opiniewebsite die zeer eenzijdige opinies publiceert, ging zover het onderzoek activistisch te noemen, een met voorbedachten rade opgesteld plan van (s)linkse pennenridders om vlak voor de verkiezingen bestuurders in diskrediet te brengen. Alsof dat het opzet was van dit onderzoek!

Schone lucht is een mensenrecht. Dat garanderen is verdorie een plicht van politici. En als die dat niet doen, is het de verdomde plicht van journalisten om dit naar buiten te brengen. Tenzij je een verborgen agenda hebt, zoals die ene opiniewebsite. Je gaat me niet horen zeggen dat er geen vooringenomenheid is in de journalistiek: vooroordelen en voorkeuren zijn des mensen. Maar de activistische (pseudo)journalisten vind je eerder buiten dan binnen de mainstream media.

***

Mijn stemadvies: ga stemmen!

***

Volgende week zondag presenteer ik vanaf 16 uur mee het verkiezingsprogramma op TV Oost. De dag voordien is er een uitgebreide generale repetitie en moet ik studeren op de samenstelling van de coalities in 27 steden en gemeenten, geen tijd dus om een doorwrochte blogpost te schrijven. Tot 'in den draai', na de verkiezingen.  • Reacties(0)//maandans.frankvanlaeken.eu/#post820
Volgende »